انجمن بهروزان

پیشگیری مبارزه درمان اعتیاد

مقابله با مشکلات جنسی ناشی از مواد (2)

تعداد زیادی از معتادان مواد را در ابتدا با انگیزهی افزایش توانایی جنسی مصرف میکنند. یکی از اثرات مواد این است که انزال را به تاخیر میاندازد.
در ابتدای مصرف، تاخیر انزال باعث طولانی شدن زمان مقاربت میشود که طولانی شدن زمان نزدیکی به چند دلیل مطلوب تلقی میگردد. یکی از دلایل مهم، عدم آگاهی افراد از روابط جنسی سالم است. معمولاً مردان با سرعت بیشتری به اوج لذت جنسی میرسند، اما رسیدن به ارگاسم در بسیاری از زنان دیرتر از مردان ایجاد میشود. از سوی دیگر در یک رابطهی جنسی طبیعی لازم است شخص، قبل از شروع نزدیکی، مدتی را صرف پیشنوازی جنسی نماید.

عدم وجود آموزش صحیح در مورد روابط جنسی باعث میشود بسیاری از زوجها همین اطلاعات ساده را نداشته باشند. بنابراین، از سویی عدم ارضای زن باعث نارضایتی وی از رابطهی جنسی میشود، و از سویی تصور غلط شخص باعث میشود وی خود را به دلیل ارضای سریع و عدم توانایی در ارضای شریک جنسی دچار ناتوانی جنسی فرض کند. نکتهی مهم و قابل ذکر این است که مصرف مداوم و درازمدت مواد باعث کاهش میل و حتی ناتوانی جنسی و عقیمی میشود. همچنین کاهش سطح تستوسترون در نتیجهی عملکرد غیر طبیعی جنسی در بسیاری از معتادان به هروئین یا دیگر مصرفکنندگان مواد دیده شده است. بنابراین، دقیقاً آنچه پیش میآید مخالف چیزی است که مورد انتظار بوده است. افرادی که دچار اختلال انزال زودرس هستند، بایستی به طریقهی دارویی و هم از طریق تکنیکهای رفتاردرمانی تحت درمان قرار بگیرند؛ اما متاسفانه بسیاری از بیماران راه درست مقابله با بیماری را نمیدانند و به جای مراجعه به متخصصانی که این اختلالات را درمان میکنند به سوءمصرف تریاک یا استفاده از مخدرهای دیگر یا مصرف خودسرانهی داروها و مواد قاچاق و غیرقانونی روی میآورند، بسیاری از این مواد اعتیادآورند و عوارض سوء جدی نیز به همراه دارند. پس، ترک اعتیاد یکی از علل عود همین مسائل جنسی است. فردی که مدت ها معتاد بوده و انزال دیررسی داشته است، پس از ترک اعتیاد دچار انزال زودرس میشود و لازم است به زوجین در این باره آموزش لازم داده شود.

 مسائل جنسی در دوران ترک مواد:
 مسئلهای که در دوران ترک مواد بایستی به آن توجه شود و دربارهی آن با بیمار و شریک جنسیاش صحبت شود، روابط جنسی بیمار است؛ چرا که اغلب بیماران با وجود مشکلات مهمی که در این زمینه دارند، از صحبت کردن در این زمینه شرم دارند و درمانگر باید زمینهی صحبت را فراهم کند تا بیمار بتواند به راحتی مشکلات و نگرانی خود را در این مورد بیان کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، بیمار تحتتاثیر مواد دچار تغییراتی در عملکرد جنسی میشود که شایعترین این تغییرات، طولانی شدن فاز برانگیختگی جنسی و به تاخیر افتادن انزال است. هنگامی که بیمار مصرف مواد را کنار میگذارد، بلافاصله این مدت کوتاه میشود و بیمار مدت کوتاهی پس از تحریک یا تحریکی ناچیز دچار انزال میشود و گاهی این انزال حتی قبل از آن که دخول رخ دهد ایجاد میشود و گاهی مدت کوتاهی پس از دخول صورت میگیرد. در هر صورت، بیمار به آن اندازه که انتظار داشته از رابطهی جنسی خود لذت نمیبرد و دچار ناکامی میشود. گاهی شریک جنسی بیمار نیز لب به شکایت و انتقاد میگشاید و ناکامی وی را چند برابر میسازد و به ناچار بیمار به سوی مواد روان گردان باز میگردد. چه باید کرد؟ قدم اول این است که آموزش کافی هم به بیمار و هم به شریک جنسی او داده شود.

آنها باید بدانند نزدیکی طولانی که در دوران اعتیاد وجود داشته، یک نزدیکی طبیعی نبوده است. نزدیکی طولانی نه علامت مردانگی و قدرت است و نه کوتاه شدن زمان نزدیکی نشانهی ضعف و ناتوانی جنسی است. آنها باید بدانند نزدیکی طبیعی بیشتر باید پیشنوازی شود؛ و مرحله انگیزش جنسی طبیعی از 30 ثانیه تا 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشد. به شریک جنسی بیمار بایستی توصیه کنیم که در صورت زودرس بودن انزال بیمار از سرزنش و تحقیر او خودداری کند. او نیز باید بیاموزد که با همکاری همسرش با تحریکات قبل از دخول، خود را به ارگاسم نزدیک کند و حتی به ارگاسم برساند تا برای رسیدن به ارگاسم نیازمند دورهی طولانی انگیزش نباشد. برخی توصیه میکنند که به زوج بیاموزیم تا حد امکان در هفتههای اول ترک از نزدیکی خودداری کنند؛ چرا که به خصوص در دوران بازگیری، انزال بسیار سریع رخ میدهد و احتمال این احساس ناکامی جنسی بیشتر میشود. در صورتی که پس از گذشت چند هفته و با دادن آموزشهای کافی به بیمار و همسر او هنوز از زودرس بودن انزال شکایت دارند، میتوان از دارو درمانی که ارگاسم را به تعویق می اندازد استفاده کرد.

 

 روش هاي درمان انزال زود رس

 1. درمانهاي موضعي:
  استفاده از كرمهاي بيحسكننده مانند ژل ليدوكابين ۲% و اسپريهاي بيحس كننده ميتواند در بهبود انزال زودرس موثر باشد. (ژل ۲% ليدوكابين + كرم پريلو كابين ۲.۵% + كشيدن كاندوم بر روي آلت تناسلي باعث افزايش زمان انزال ميشود و استفاده از اسپريهاي بيحس كننده به دليل ايجاد حالت تكرر بعد از مصرف زياد توصيه نميشود)
 2.  درمانهاي دارويي:
  داروهاي مهار كننده بازجذب سرتونين و ضد افسردگي در درمان انزال زودرس موثرند، بر فرض مثال ميتوان به داروهاي خانواده اس اس آر آي، اشاره كرد كه شامل داپوكستين، فلوكستين، پاروكستين و سرتالين ميباشند و همچنين گهگاه داروي وياگرا را توصيه ميكنند. (درمانهاي دارويي را در مراحل حاد بيماري كه بيماري از فاز پزشكي وارد فاز رواني شديد شده و موجبات مشكلات عديده در روابط فرد شده است، تجويز ميشوند و استفاده بدون نظر پزشك از اين داروها به دلايل ماهيت اعتيادآوری و شرطيكنندگی و گهگاه تكرر جنسي و همچنين آمار بالاي خودآزاری در اثر استفاده از داروهاي ضد افسردگي، توصيه نميشود، لذا در صورت تمايل به استفاده از اين روش حتما قبلا با يك متخصص مشورت كنيد)


 3.  درمانهاي رفتاري:
  اين نوع درمانها از موثرترين، سالم و بدون عارضهترين نوع درمانها ميباشند و بر طبق آنها فرد به جاي استفاده از دارو يا مواد مصنوعي با استفاده از روشهاي آموزشي رفتاري، سعي ميكند رفتار و احساسات جنسي خود را كنترل كند (در بيشتر مواقع اين روشها اولين پيشنهاد براي درمان ميباشند)

 

اين روشها به هفت بخش تقسيم ميشوند:

 1. تكنيك ماسترز و جانسون:
  اين روش شامل يادگيري، تشخيص و كنترل احساسات و رفتارهايي است كه منجر ميشود فرد به اوج نقطه لذت جنسي برسد و انزال صورت گيرد، اين روش نياز به اراده و تمرين زياد دارد، اما از جمله موثرترين روشهاي درماني است كه تاكنون براي درمان انزال زودرس شناخته شده است، بر طبق آن فرد در ابتدا توسط خود يا شريك جنسياش، تحريك ميشود و هر بار كه به نزديكي نقطه اوج لذت جنسي ميرسند، عمل تحريك را متوقف و بعد از چند لحظه كه احساسات فروكش كرد، دوباره اقدام مينمايند، بعد از چند روز تمرين اوليه، سكس به روشي كه مرد در زير و زن در بالا قرار ميگيرد عمل تكرار ميشود به اين صورت كه مرد در زمان نزديك شدن به اوج نقطه جنسي با آگاه كردن زن كه در اينجا كنترل عمليات جنسي را در دست گرفته، او را باخبر ميسازد تا رابطه را كنترل كند، بر طبق اين روش كه از جمله بهترين روشهاي درماني است، فرد بعد از چندين هفته تمرين و ممارست، به مرحلهاي ميرسد كه كنترل رابطه جنسي برايش شرطي ميشود و ميتواند با كنترل احساسات سكسي خود، هم زمان رابطه جنسياش را زياد كند و هم شريك جنسياش را ارضاء كند. (كليه اصول اين روش بر پايه تحريك و توقف قبل از نقطه اوج لذت جنسي ميباشد، لذا از جمله بهترين روشها براي افزايش مهارت جنسي محسوب ميشود). 
 2.  تكنيك فشار:
  طبق اين روش با فشار دادن انتها يا سر آلت تناسلي قبل از انزال، از انزال جلوگيري ميشود كه دليل جلوگيري كردن آن اين است، با فشار آوردن به اين نقاط فشار خون در اين نقاط كم ميشود و درنتيجه نعوظ يا اركيسون كم شده و انزال دير انجام مي پذيرد. · خود ارضائي قبل از انجام سكس (به دليل منحرف كردن سكس توسط استمناءهاي غيرطبيعي توصيه نميشود و از نظر شرعی حرام و گناه کبیره است ).
 3.  پوزسيون خوب هنگام مقاربت:
  روشهاي معمول (مرد در بالا) كمك خيلي زيادي به درمان انزال زودرس نميكند، براي درمان ميبايست از روشهاي جنسي كه در آن مرد به پشت خوابيده و زن در رو عمليات جنسي را با فعاليت زياد كنترل ميكند از جمله بهترين روشها براي درمان ميباشند.
 4. تعدد مقاربت:
  زياد كردن تعداد سكس در طول هفته و روز ميتواند به درمان زود انزالي کمک كند به طوريكه اگر هفتهاي دو بار سكس داريد و آن را تبديل به هفتهاي ۴ الي ۶ بار کنید، بعد از چند هفته مشكل زودانزاليتان تا حدودي رفع ميشود.
 5.  استفاده از كانـدوم:
  استفاده از كاندوم و بخصوص از نوع بيحسكننده و تاخیری آن كه در بازار به فراواني موجود است، ميتواند به دليل كمتر كردن ميزان تماس آلت جنسي مردانه، باعث رفع زود انزالي شود. 
 6.  درمانهاي رواني و عاطفي:
  يكي از بهترين و موثرترين روش رفع انزال زودرس و افزايش لذت در روابط زناشويي، جايگزيني عشقبازي در رابطه جنسي است، بديهي است در زمانيكه عشقبازي در رابطه جنسي برقرار باشد و دو طرف در حال عشقبازي با يكديگرند، ديگر زودانزالي معني خود را از دست ميدهد! كارهايي مثل نوازش، تحريك كلامي و بدني زن قبل از دخول و كارهايي مانند توجه و دادن احساس قدرت به مرد ميتوانند به اين مهم كمك كنند. (به طور خلاصه اگر زن و مرد در ابتدای رابطه سكس مشغول عشقبازي باشند به دليل اينكه رضايت جنسي هر دو طرف ايجاد ميشود، زود انزالي به طور كلي برطرف ميشود)


 7. درمانهاي سنتي و گياهي:
  دمكرده گل شقايق و دارچين و همچنين سياه دانه و بخته سنجد در روغن زيتون باعث دير انزالي يا به اصطلاح سفتي كمر ميشود، همچنين ماليدن حنا هم در بعضي از متون قديمي آمده است ( صحت علمي روشهاي فوق تاييد نشده و بيشتر تجربياند تا علمي ! ) سکس درمانی چهار مرحله دارد. در مرحله اول، فعالیت جنسی شروع شده و به صورت معمول ادامه مییابد. در مرحله دوم، وقتی احساس انزال به فرد دست داد، فعالیت جنسی باید فورا متوقف شده و بیمار باید سر‌آلت تناسلی خود را محکم فشار دهد و برای چند ثانیه نگه دارد تا احساس انزال از بین برود. در مرحله سوم، باید برای حدود 2 تا 3 دقیقه صبر کرد و سپس دوباره به فعالیت جنسی ادامه داد. این مراحل باید تا زمانی که دلخواه زوجین باشد، تکرار شود. انجام این روش به تدریج باعث طولانی شدن زمان انزال در مرد می‌شود، البته میتوان به جای فشار دردناک سر آلت برای 2 تا 3 دقیقه رابطه جنسی را قطع کرد و دو مرتبه شروع کرد. زود انزالي در اصل مشكل يا بيماري محسوب نميشود و ميتوان گفت كه اين وسواس فكري افراد و اضطراب آنها از داشتن يك رابطه باكيفيت است كه منجر بروز اين امر ميشود، لذا كاهش اضطراب و حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرين بيشتر، بهترين راهكار براي پيشگيري و درمان اين مشكل هستند. از همه بهتر و مهمتر اضافه كردن عشقبازي به رابطه جنسي است كه اگر با حركاتي چون نوازش و استفاده از كلمات عاشقانه در هنگام سكس، همراه شوند ديگر معنايي به عنوان زود انزالي و عدم رضايت جنسي بين زوجين معني پيدا نميكند
  .

تصور می‌شود کسانی که دچار انزال زودرس هستند، در اولین تجربیات جنسی خود برای رسیدن به انزال زودتر به دلایل مختلف فرهنگی و گاهی مذهبی تحت استرس بوده اند و همین تصور و ذهنیت اولیه در طول زندگیشان باعث ایجاد انزال زودرس شده است.

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 6:49  توسط علائی  |